Instruktioner om ångerrätt

Ångerrätt 

Du har rätt att frånträda det här avtalet utan att ange orsak inom fjorton dagar.

Ångertiden är fjorton dagar

a) från det datum som du eller en tredje part, vilken du har utsett, och som inte är transportören, har tagit emot varorna eller

b) (vid ett avtal beträffande flera varor som du har beställt inom ramen för en enhetlig beställning och som levereras separat) fråndet datum som du eller en tredje part, vilken du har utsett, och som inte är transportören, har tagit emot den sista varan eller

c) (vid ett avtal om leverans av en vara i flera delförsändelser eller stycken) från den dag som du eller en tredje part, vilkendu har utsett, och som inte är transportören, har tagit emot den sista delförsändelsen eller stycket.

För att kunna utnyttja ångerrätten måste du underrätta oss (Char-Broil Europe GmbH, Paul-Dessau-Str. 8, Quartier O -4.OG, 22761 Hamburg, tel.: +49 (0)40360 224 000, e-post: consumersupport@charbroil.euom att du har bestämt dig för att frånträda avtalet genom att överlämna en entydig förklaring (t.ex. ett brev som skickats med posten eller ett e-postmeddelande). För detta ändamål kan du använda den bifogade mallen för ångerblanketten, men detta är inget krav.

För att tidsfristen för ångerrätten ska anses vara iakttagen räcker det att du skickar meddelandet om att du avser att utöva ångerrätten innan tidsfristen för ångerrätten har löpt ut.

Konsekvenser av ångerrätten

Om du ångrar detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (förutom tillkomna kostnader som uppkommit om du har valt ett annat leveranssätt än den prisvärda standardleveransen som vi har erbjudit). Återbetalningen ska ske omedelbart eller senast inom fjorton dagar från och med det datumet då vi mottog ditt meddelande om att frånträda avtalet. För återbetalningen använder vi samma betalsätt som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga förhållanden kommer du att krävas på ersättning för återbetalningen. Vi kan neka till återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har tillhandahållit bevis på att du har skickat varorna, beroende på vad som inträffar först.

Du ska omedelbart och under alla omständigheter inom fjorton dagar från och med det datum då du underrättade oss (Char-Broil Europe GmbH, Paul-Dessau-Str. 8, Quartier O -4.OG, 22761 Hamburg)om att du frånträder detta avtal, returnera eller överlämna varorna. Tidsfristen anses ha iakttagits såvida du skickar varorna innan tidsperioden på fjorton dagar har löpt ut.

Vi står för kostnaderna för returen av varorna.

Du ska endast kompensera för eventuella värdeminskningar för varorna om det är möjligt att hänföra värdeförluster till dig vid kontroll av varornas beskaffenhet, egenskaper eller funktioner beträffande nödvändig hantering.