VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi på Char‑Broil Europe GmbH, Paul-Dessau-Str 8, Quartier O – 4.OG, 22761 Hamburg, Tyskland (”Char‑Broil”) respekterar våra onlineanvändares integritet. Char-Broil är ansvarigt organ för dina personuppgifter som samlas in enligt beskrivningen nedan. 

Vi är mycket noga med att skydda dina personuppgifter. I denna integritetspolicy vill vi informera dig om vilka typer av information (inklusive personuppgifter) vi samlar in i samband med användningen av denna webbplats (”Webbplats”). Vi vill dessutom förklara för dig hur vi använder och avslöjar dessa uppgifter och informera dig om dina rättigheter i detta sammanhang. 

Ändringar av denna integritetspolicy kommer att behandlas i slutet av detta dokument. Denna integritetspolicy gäller dock alltid i sin senaste version. Av denna anledning bör du varje gång du besöker webbplatsen kontrollera datumet på denna integritetspolicy, som finns i slutet av dokumentet. Dessutom bör du i förekommande fall granska de ändringar som har utförts sedan ditt senaste besök. 

DINA PERSONUPPGIFTER 

Framför allt samlar Char‑Broil in personuppgifter för att vi vill göra ditt besök på vår webbplats så trevligt och personligt som möjligt. Din uppgifter hjälper oss också att kunna förse dig med bättre produkter och tjänster som är exakt skräddarsydda för dina behov, anpassa vår kommunikation efter dina preferenser och slutligen göra det möjligt för dig att utföra dina onlineaktiviteter och transaktioner med Char-Broil. 

UPPGIFTER SOM DU GER OSS 

För att kunna interagera med denna webbplats kan vi i förekommande fall begära vissa personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. För vissa aktiviteter, som till exempel registrering av din Char-Broil-produkt, kan vi be dig om ytterligare produktinformation såsom modell- och serienummer, inköpsdatum, pris, återförsäljarens namn och inköpsbeviset. 

Vi begär endast den information som vanligtvis krävs för att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster. Du är inte skyldig att lämna ut denna information. Om du inte förser oss med denna information kommer du dock inte att kunna använda vissa tjänster och erbjudanden. 

UPPGIFTER VI SAMLAR IN 

I princip kan du använda denna webbplats utan att överföra några personuppgifter till oss, såvida du inte vill registrera din produkt hos oss. Vi använder vanlig internetteknik, såsom cookies och beacons, för att säkerställa integriteten på vår webbplats och för att anpassa delar av webbplatsen efter dina personliga behov. Vi arbetar också med tredjepartsleverantörer (Char-Broil och dess tredjepartsleverantörer kallas gemensamt för ”Vi”) som också använder cookies och beacons, inklusive beständiga cookies.  

COOKIES: 

Cookies är små informationsenheter som lagras på din dators hårddisk via din webbläsare på begäran av en webbplats. Vi använder cookies för att ta reda på vilka sidor du har tittat på i samband med ditt besök på vår webbplats. Denna information gör att vi kan förbättra din webbupplevelse och dessutom hjälper den oss att förstå hur vår webbplats används. Char-Broils cookies innehåller inga personuppgifter och används i första hand för följande ändamål: 

 1. Spara förinställningar för land och språk;
 2. Hantering av tillfällig information, till exempel nedladdade recept;
 3. Insamling av information om antalet användare samt användningsmönster;
 4. Insamling och registrering av information om de innehåll du har sett på vår webbplats;
 5. Hantering och framställning av webbplatsinformation som är lämplig för din webbläsare och tillhandahålla information som motsvarar dina intressen.

WEB-BEACONS: 

På många av våra webbplatser använder vi även små GIF-bilder som kallas ”beacons”. Dessa beacons används tillsammans med cookies för att samla in icke-personrelaterad information om hur vår webbplats används. Detta inkluderar bland annat datum och tid för besöket, de sidor som har besökts, den webbplats du använt för att komma till vår webbplats, typen av webbläsare (till exempel Internet Explorer eller Firefox, etc.), det operativsystem som har använts (till exempel Windows, Macintosh, etc.) och domännamnet för besökarens internetleverantör samt annan icke-personrelaterad information som finns i Google Analytics. Denna information samlas in under tusentals webbplatsbesök och analyseras som helhet. Web-beacons används inte för att komma åt eller lagra dina personuppgifter. 

ANVÄNDNING AV GOOGLE ANALYTICS: 

Vi använder Google Signals. Detta gör det möjligt för Google Analytics att samla in ytterligare information om användare som har aktiverat personliga annonser (intressen och demografiska data) och annonser kan levereras till dessa användare i remarketingkampanjer över flera enheter.

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information om din användning av denna webbplats som genereras av cookies överförs till en Google-server i USA och lagras där. Tack vare att IP-anonymisering har aktiveras på denna webbplats kommer din IP-adress före överföringen att förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall komme den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av denna webbplats ansvarige operatör kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till förmån för webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att sammanföras med annan Google-data. Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara på motsvarande sätt. Vi vill dock påpeka att du då i förekommande fall inte kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbplats i full omfattning. Du kan därutöver hindra Google från att samla in uppgifter relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) som genereras av nämnda cookie och dessutom hindra Google från att behandla dessa data genom att klicka på följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) och ladda ner och installera den tillgängliga webbläsarplugin. 

Ytterligare information om användarvillkor och uppgiftsskydd finns på http://www.google.com/analytics/terms/ eller http://support.google.com/analytics/answer/6004245.  

Vi vill hänvisa till att Google Analytics på denna webbplats har utökats till att inkludera koden ”gat._anonymizeIp()” – därmed garanteras att IP-adresser registreras anonymt (så kallad IP-maskering). 

SAMTYCKE TILL / INAKTIVERING AV COOKIES OCH WEB-BEACONS: 

Sessionscookies som används av oss raderas automatiskt när du lämnar webbplatsen. Om du inte vill att sådan information ska samlas in med hjälp av beständiga cookies och beacons rekommenderar vi att du inaktiverar de motsvarande funktionerna i din webbläsares inställningar innan du besöker webbplatsen. Du bör dock beakta att detta begränsar prestandan och funktionerna på webbplatsen och att en anpassning i överensstämmelse med dina behov inte kommer att vara möjlig. Du hittar en detaljerad handledning om hur du inaktiverar cookies och beacons i din webbläsares hjälpmeny. 

IP-ADRESS: 

Vi analyserar förkortade IP-adresser gemensamt för ändamål i samband med systemadministrationen och för att samla in bred demografisk information om våra webbplatsbesökare. Vi skapar ingen koppling mellan IP-adresserna och din dators användaridentitet. 

ANVÄNDNING AV DINA UPPGIFTER / VAD HÄNDER MED DE UPPGIFTER VI SAMLAR IN? 

Char-Broil använder dina personuppgifter endast om och i den utsträckning det är nödvändigt för det avtalsförhållande vi har med dig och för Char-Broils legitima affärsändamål. Vi använder dina uppgifter för följande ändamål: 

 1. För att svara på dina förfrågningar 
 2. Överföring av enkäter 
 3. Registrering av produkter 
 4. Uppfyllelse av garantianspråk och garantirättigheter 
 5. Säkerhetsinformation 

Dessa personuppgifter kommer inte att avslöjas eller visas. 

Char-Broil använder dessa personuppgifter även för att förse dig med information om de produkter eller tjänster du har registrerat hos oss, för att bättre kunna matcha dina intressen och behov, för att förbättra våra tjänster och för att kunna anpassa meddelanden till dig respektive dina besök på vår webbplats i överensstämmelse med dina behov så långt det är möjligt och alltid under förutsättning att du har gett ditt uttryckliga samtycke (till exempel för att skicka reklam via e-post), såvida det krävs enligt lag. 

ÖVERFÖRING AV DINA UPPGIFTER 

Dina personuppgifter kommer inte att lånas ut eller säljas till tredje part. Enligt europeisk uppgiftsskyddslagstiftning är överföring av personuppgifter till andra länder tillåten under förutsättning att en lämplig skyddsnivå upprätthålls vid behandling av personuppgifterna. Vi säkerställer att överföring av data till länder utanför EES omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, eftersom standarderna för uppgiftsskydd i dessa länder möjligtvis inte motsvarar de standarder som är tillämpliga inom EES. Char-Broil kan vidarebefordra dina personuppgifter enligt följande: 

 1. Företag som arbetar för vår räkning: Char-Broil anlitar andra företag för att utföra vissa affärsstödjande funktioner. För detta ändamål kan eventuellt en begränsad tillgång till dina personuppgifter vara nödvändig. Char-Broil uppmanar dessa företag att endast använda uppgifterna för att tillhandahålla de överenskomna tjänsterna; de får inte lov att överföra uppgifterna till tredje part, såvida detta inte är nödvändigt för att kunna tillhandahålla tjänsterna. Dessa verksamhetsstödjande funktioner inkluderar till exempel att skicka e-post, genomföra kundundersökningar, tillhandahålla bra kundvård, fastställa köptrender samt genomföra retargeting och remarketing. 
 2. Moderbolag: W.C. Bradley Co. är moderbolaget till Char‑Broil Europe GmbH och har sitt säte i USA. 
 3. Företagsöverlåtelser: Char-Broil förbehåller sig rätten att avslöja respektive överföra dina personuppgifter i händelse av en försäljning eller överföring av vår verksamhet eller våra tillgångar, antingen helt eller delvis, i enlighet med de lagstadgade kraven. 
 4. Tillämpning av lag: Vi kan avslöja dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke för att iaktta ett domstolsbeslut, en uppmaning om samarbete med en brottsbekämpande myndighet eller annan statlig myndighet, för att fastställa eller utöva våra rättigheter, som försvar mot rättsliga anspråk och för övrigt som det krävs eller är tillåtet i överensstämmelse med gällande lag och/eller föreskrifter. 

I den mån inget annat framställs ovan kommer vi inte att överföra, dela, sälja, distribuera eller låna ut dina personuppgifter till någon tredje part såvida du inte har gett oss ditt samtycke till det eller överföring eller vidarebefordran, försäljning, distribution eller uthyrning av dina personuppgifter till tredje part krävs eller tillåts enligt lag. 

DITT UPPGIFTSSKYDD / LAGRING AV DINA UPPGIFTER 

Char-Broil använder en mängd olika administrativa, interna och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Men även om vi är angelägna om att skydda dina personuppgifter måste även du vidta aktiva åtgärder för att vara skyddad på Internet. Char-Broil frånsäger sig allt ansvar för eventuella säkerhetsintrång i samband med webbplatsen och garanterar inte säkerheten för personuppgifter som överförs via webbplatsen.  

Dina personuppgifter lagras uteslutande på servrar i Tyskland. 

LÄNKAR FRÅN OCH TILL ANDRA WEBBPLATSER 

Webbplatsen innehåller länkar till och är länkad från andra webbplatser. Char-Broil ansvarar inte för dessa webbplatsers sekretesspraxis. Char-Broil rekommenderar att du informerar dig om dessa webbplatsers sekretesspraxis innan du tillhandahåller några personuppgifter. 

UPPDATERING AV DINA UPPGIFTER 

Som registrerad medlem på vår webbplats kan du granska och uppdatera din profil med hjälp av ditt användarnamn och lösenord. Du har dessutom möjligheten att kontakta oss per post på den adress som anges under ”Kontaktinformation” för att begära en ändring av dina uppgifter eller en kopia av de personuppgifter som vi har samlat in om dig online. Vi kommer att göra vårt bästa för att handlägga dina förfrågningar. Ett identitetsbevis krävs för att skydda dina uppgifter. 

KONTAKTINFORMATION 

Kontakta oss gärna om du har frågor eller betänkligheter vad gäller integritet när du använder Char-Broils webbplats. 

Postadress 

Char-Broil Europe GmbH

att.: Datenschutzbeauftragter (uppgiftsskyddsombud)

Paul-Dessau-Str. 8

Quartier O – 4.OG

22761 Hamburg

Tyskland 

ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY 

Char-Broil förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy då och då. Samtliga ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på denna webbplats och kommer endast att gälla de uppgifter som samlats in efter att ändringarna har trätt i kraft. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar sidan med avseende på ändringar i vår integritetspolicy. 

Denna integritetspolicy träder i kraft den 26 oktober 2020 och uppdaterades senast den 11 april 2023.