Villkor för Returer

Items purchased at www.charbroil.com may be returned in original unused condition within 30 days of purchase for refund to the original form of payment.

Ångerrätt

Du har rätt att återkalla det här avtalet inom fjorton dagar utan att behöva ange några skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från och med det datum som du eller en tredje part, vilken du har utsett och som inte är transportören, har tagit emot varorna eller den sista leveransen (vid delleveranser). 

Vi står för kostnaderna för returen av varorna. Du ska endast kompensera för eventuella värdeminskningar för varorna om det är möjligt att hänföra värdeförluster till dig vid kontroll av varornas beskaffenhet, egenskaper eller funktioner beträffande nödvändig hantering.

För att kunna utöva ångerrätten måste du informera Char-Broil Europe GmbH, via post: Paul-Dessau-Str 8, Quartier O - 4.OG. 22761 Hamburg, Germany, via telefon: +49 (0)40 360 224 000, via e-post: consumersupport@charbroil.eu med en entydig förklaring om att du har bestämt dig för att frånträda avtalet. För detta ändamål kan du använda vår mall för ångerblankett. Detta är dock inte obligatoriskt. 

Om du använder det här alternativet kommer vi omedelbart (till exempel via e-post) att skicka dig en bekräftelse på mottagandet av din återkallelse. För att tidsfristen för ångerrätten ska anses vara iakttagen räcker det att du skickar meddelandet om att du avser att utöva ångerrätten innan ångerfristen har gått ut.


Retur av varor

 

Inom fjorton kalenderdagar efter meddelandet om utövande av ångerrätten ska respektive produkter skickas tillbaka till följande adress – och såvida det är möjligt intakta och i originalförpackningen:

 

SkanLog / Char-Broil

Knudstrupvej 10 C

8870 Langå

 

Bifoga ångerblanketten.

Inom fjorton kalenderdagar efter meddelandet om utövande av ångerrätten ska respektive produkter skickas tillbaka till följande adress – och såvida det är möjligt intakta och i originalförpackningen:

SkanLog / Char-Broil

Knudstrupvej 10 C

8870 Langå

 

Bifoga ångerblanketten.


Återbetalningspolicy

 

Varje retur som accepteras av Char-Broil Europe GmbH kommer att resultera i en återbetalning av inköpspriset för respektive produkter, exklusive standardfraktkostnader, inom 14 dagar efter den kvantitativa och kvalitativa kontrollen av de returnerade produkterna.

Beakta att din returrätt endast gäller för produkter som returneras i samma skick som de var när du tog emot dem. Returnera alltid produkterna i originalförpackningen. Du bör också skicka tillbaka all produktinformation, alla handlingar och förpackningar.

Jede Rücksendung, die von Char-Broil Europe GmbH akzeptiert wurde, führt zur Rückerstattung des Kaufpreises der jeweiligen Produkte, exklusive den Standardversandkosten, innerhalb von 14 Tagen nach der quantitativen und qualitativen Prüfung der retournierten Produkte.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Recht zur Rückgabe sich nur auf solche Produkte bezieht, die in demselben Zustand retourniert werden, in dem sie bei Ihnen eingegangen sind. Bitte geben Sie Produkte immer in der Originalverpackung zurück. Sie sollten auch alle Produktinformationen, Unterlagen und Verpackungen zurückschicken. 

If you would like to exchange an item for a different one, please return the original item via the above method. You will be refunded your original purchase price once we receive the item.

You will need to place a separate order for the new item you wish to purchase. You do not have to wait for us to receive the original item before placing the new order; you may place it at any time.


Refunds and Replacement Orders will be processed within 7 to 10 business days once they arrive at our Returns Center. You can view completed returns and refunds by visiting Your Account and accessing your order history.